Faillissement

Wat is faillissement?

Een faillissement is een gerechtelijke uitspraak over een bedrijf of rechtspersoon dat niet in staat is om aan de uitstaande betalingsverplichtingen te voldoen of hier niet aan kan of wil meewerken. Hierbij dient sprake te zijn van meerdere schuldeisers.

Bij een faillissement wordt er door de rechtbank een curator aangesteld die namens de rechtbank verantwoordelijk is voor de verdeling van het vermogen van de debiteur over de uitstaande schuldeisers. Wanneer uw debiteur failliet wordt verklaard vervalt de mogelijkheid om uw vordering zelf bij de debiteur op te eisen.

Beschrijf uw situatie en vergelijk incassobureausGevolgen faillissement

Wanneer uw debiteur failliet wordt verklaard betekent dit dat u uw vordering kunt indienen bij de aangestelde curator, voorzien van schriftelijke bewijsstukken van uw vordering. De curator kan deze vordering op de lijst zetten van voorlopig erkende schuldeisers. Deze lijst wordt volgens een vaste prioriteit afgelopen bij de verdeling van de uitstaande vorderingen op de failliet verklaarde debiteur.

Preferente schuldeisers eerst

Als handelspartner van de debiteur valt u in de categorie van 'concurrente schuldeisers'. Het geld uit het vermogen van de failliet verklaarde onderneming komt in eerste instantie ten goede aan de 'preferente schuldeisers'. Dat zijn onder andere werknemers met achterstallig salaris en overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst en het UWV. Nadat de preferente schuldeisers hun uitstaande vordering hebben ontvangen komt u in aanmerking als onderdeel van de concurrente schuldeisers.

Kans op volledig incasso klein

Bij een faillissement van uw debiteur is de kans groot dat u niet meer uw volledige vordering terug ontvangt. In dit stadium is het belangrijk dat u als schuldeiser weet wat uw rechten zijn en welke mogelijkheden er tijdens en na het faillissement nog bestaan voor het innen van uw facturen. U kunt juridisch advies inwinnen bij een incassobureau en/of gerechtsdeurwaarderskantoor met betrekking tot de mogelijkheden om uw vordering tijdens en na het faillissement van een debiteur te verhalen. Vul uw gegevens in en ontvang gratis tot vier offertes voor juridisch advies bij een faillissement van uw debiteur.

Faillissement