Gerechtelijk incassotraject

Wat is het gerechtelijk incassotraject?

Wanneer het uitstaande bedrag niet binnen de minnelijke fase kan worden geïncasseerd, is het mogelijk om de betaling via gerechtelijke weg af te dwingen. Gedurende het gerechtelijke incassotraject beslist de rechter over vervolgstappen om de schuld alsnog te incasseren. Hierbij is tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder vereist. Met toestemming van de rechter is het mogelijk om beslag te laten leggen op inkomen, bankrekeningen of (on)roerende goederen teneinde de uitstaande schuld te kunnen incasseren bij de debiteur.

Beschrijf uw situatie en vergelijk incassobureausStappen van de gerechtelijke fase

De gerechtelijke fase bestaat uit de volgende stappen:

1. De debiteur wordt gedagvaard door de (gerechts)deurwaarder.
2. De gerechtsdeurwaarder procedeert bij de rechtbank, hieruit volgt een vonnis.
3. Bij een vonnis in het voordeel van de schuldeiser kan de schuld wordt geïnd via de gerechtsdeurwaarder door middel van beslaglegging.

Er zijn extra kosten verbonden aan het incassotraject in de buitengerechtelijke fase. Hierbij gaat het om de kosten voor het opstellen en overhandigen van de dagvaarding. Daarnaast gelden de kosten voor beslaglegging door de gerechtsdeurwaarder, een eventueel executietraject en het ontruimen van onroerende zaken. Vanwege deze extra kosten is het raadzaam om van tevoren een inschatting te laten maken van de kans op een succesvol resultaat.

De kosten voor het gerechtelijke traject zullen zoveel mogelijk bij de debiteur worden verhaald maar wanneer de gerechtelijke procedure niet tot een betaling leidt is het mogelijk dat deze kosten bij u als aanvrager terecht komen. Uw incassobureau kan u hierover per geval informeren en zal in de meeste gevallen van tevoren met u bespreken wat u kunt verwachten van een gerechtelijke procedure.

Gerechtelijk incassotraject