Ingebrekestelling en laatste aanmaning

Ingebrekestelling en laatste aanmaning

Wanneer uw debiteur niet betaalt binnen de gestelde betalingstermijn kunt u één of meerdere aanmaningen versturen. In eerste instantie kunt u een herinnering sturen. In deze herinnering kunt u de toonzetting het beste vriendelijk en zakelijk houden. Het gebeurt iedereen weleens dat een factuur over het hoofd wordt gezien en wat langer blijft liggen. In veel gevallen zal uw klant de rekening alsnog betalen binnen de gestelde termijn.

Het is raadzaam om in de herinnering altijd aan te geven dat de betalingstermijn is verstreken en dat u de debiteur verzoekt het bedrag alsnog binnen een redelijk termijn te voldoen (bijvoorbeeld een week). Wanneer de betaling binnen deze termijn weer uitblijft en u niets heeft vernomen van de debiteur, kunt u een laatste aanmaning sturen, waarbij u aangeeft dat de rekening bij het uitblijven van een betaling uitbesteed zal worden aan een incassobureau.

Beschrijf uw situatie en vergelijk incassobureausLaatste aanmaning

Bij de laatste aanmaning of sommatiebrief geeft u aan dat u uw debiteur officieel in gebreke stelt wanneer de uitstaande schuld niet binnen een x-aantal dagen wordt voldaan, en dat er na deze termijn extra kosten gerekend zullen worden. Deze termijn tot aan de ingebrekestelling dient expliciet te worden genoemd in een laatste aanmaning of in de algemene voorwaarden van uw bedrijf. Dit is nodig om de wettelijke rente over de uitstaande schuld te kunnen doorberekenen aan de debiteur.

Wanneer een betaling ook na uw laatste aanmaning uitblijft en uw debiteur officieel in gebreke is gesteld heeft u het recht om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen. Vanaf dat punt is het altijd verstandig om het incassotraject in gang te zetten.

Incassobureau inschakelen

Veel bedrijven wachten tot de betaling vanzelf binnenkomt, ook als dit langer duurt dan de gestelde betalingstermijn. Dat kost u echter onnodig geld en tijd. Een incassobureau kan de vordering van u overnemen, zodat u uw handen vrij hebt voor andere zaken. U kunt ervoor kiezen om de inning van openstaande facturen al eerder uit te besteden. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor volledig debiteurenbeheer door een incassobureau. Hierbij heeft u tevens de mogelijkheid om zich te verzekeren tegen niet-betalende klanten. Dat wordt vaak aangeduid met de term factoring.

Ingebrekestelling en laatste aanmaning