No cure no pay

Wat is no cure no pay?

De uitdrukking no cure no pay wordt veel gebruikt op websites van incassobureaus. Vrij vertaald betekent dit: geen oplossing, geen betaling. Wanneer u gebruikmaakt van een no cure no pay-incassoregeling betekent dit dat het incassobureau geen vergoeding ontvangt bij het uitblijven van betaling door uw debiteur.

Een no cure no pay-vergoeding kan verschillende dingen betekenen. In sommige gevallen betekent het dat zodra uw debiteur de openstaande factuur betaalt, het incassobureau van u een percentage van het schuldbedrag als provisie ontvangt. In andere gevallen betekent het dat uw debiteur de provisie van het incassobureau betaalt. Het is daarom altijd raadzaam om incassobureaus te vergelijken, alvorens u een incassobureau inschakelt omdat u dan precies weet wat de kosten zijn waarop u kunt rekenen.

Beschrijf uw situatie en vergelijk incassobureausKeuze voor no cure no pay

Een no cure no pay-regeling is in de regel aantrekkelijk voor u als schuldeiser, maar het is wel belangrijk dat u te allen tijde begrijpt wat uw incassobureau verstaat onder no cure no pay. Hoe gaat een incassobureau om met uw openstaande facturen en welke (financiële) gevolgen heeft dat voor u en uw debiteuren?

Door een correcte afhandeling van uw uitstaande rekeningen door het incassobureau voorkomt u dat de relatie met uw klanten onnodig onder druk komt te staan.

In veel gevallen zal een incassobureau het uitstaande bedrag in de minnelijke fase kunnen incasseren. Wanneer uw rekening binnen deze termijn niet (volledig) wordt betaald, kunt u ervoor kiezen om de rekening via een gerechtelijke procedure te incasseren.

Deze fase valt in veel gevallen buiten de no cure no pay-regeling omdat hier extra kosten aan verbonden zijn. Het is daarom nuttig om de extra kosten af te wegen tegen de kans op succesvolle incassering voordat u een gerechtelijke procedure start. Uw incassobureau kan u hierover adviseren.

Extra informatie

No cure no pay