Stichting Derdengelden

Wat is een stichting derdengelden?

Incassobureaus kunnen gebruik maken van een stichting derdengelden. Het hebben van een stichting derdengelden houdt in dat inkomsten ten gunste van een schuldeiser strikt gescheiden gehouden kunnen worden van het bedrijfskapitaal. Op deze manier zijn inkomende betalingen die behoren aan een klant gevrijwaard van claims door derden op het betreffende incassobureau. Zelfs in het geval van een faillissement van het incassobureau behoudt de klant het recht op uitstaande tegoeden die bij de stichting derdengelden zijn ondergebracht.

Bij betalingen van debiteuren aan het incassobureau betalen deze daarom niet rechtstreeks aan het incassobureau maar aan de stichting derdengelden. Deze stichting zorgt hierna voor de doorbetaling aan u als klant.

Beschrijf uw situatie en vergelijk incassobureausStichting Derdengelden