Wettelijke rente en incassokosten

Wettelijke rente en incassokosten

Incassobureaus rekenen als bijkomende kosten wettelijke rente en incassokosten. Deze kosten gaan in vanaf het moment dat de uiterste betalingstermijn verstreken is en de debiteur in gebreke is gesteld, hetzij opgenomen in de algemene voorwaarden, hetzij expliciet aangekondigd in een laatste aanmaning.

Hoogte van de wettelijke rente

De wettelijke rente is een landelijk vastgesteld rentepercentage dat kan worden doorberekend vanaf de eerste dag na het verstrijken van de uiterste betaaldatum. De wettelijke rente wordt jaarlijks opnieuw berekend. In 2013 is deze rente vastgesteld op 7,75% voor zakelijke transacties en 3% voor consumenten.

Beschrijf uw situatie en vergelijk incassobureausIncassokosten

Incassokosten zijn de kosten die het incassobureau maakt in het incassotraject. Deze kosten bestaan uit gemaakte arbeidsuren, kosten voor de correspondentie met de debiteur en overige administratiekosten. Behalve de wettelijke rente vallen alle overige kosten binnen de noemer incassokosten.

Hoogte van incassokosten

Incassobureaus zijn niet gebonden aan een wettelijk maximum voor de incassokosten maar kunnen in een gerechtelijk traject wel worden gehouden aan de wettelijke norm voor incassokosten die is opgesteld onder de naam Rapport Voorwerk II.

Aangezien de incassokosten aanzienlijk kunnen variëren, is het raadzaam om altijd eerst incassobureaus te vergelijken, voordat u in zee gaat met een incassobureau.

Extra informatie

Wettelijke rente en incassokosten