Gerechtsdeurwaarder

Gerechtsdeurwaarder inschakelen

De gerechtsdeurwaarder is een ambtenaar met een wettelijke status. Een deurwaarder heeft daarom in alle gevallen een speciale opleiding gevolgd en heeft een verklaring van goed gedrag nodig om een praktijk te starten.

Een incassobureau kan de debiteur aanmanen en in gebreke stellen bij uitblijvende betaling, maar een incassobureau heeft geen wettelijke status en kan daarom geen dwangmiddelen inzetten. Wanneer de betaling van de debiteur echter uitblijft en de overstap naar een gerechtelijke procedure gemaakt wordt, is altijd tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder vereist. In veel gevallen kan een incassobureau die u ondersteund heeft tijdens het minnelijke traject, u ook ondersteunen bij het gerechtelijke traject.

De gerechtsdeurwaarder is verantwoordelijk voor het procederen bij de rechter en uitvoer van het vonnis: het executietraject. Bij een uitspraak in het voordeel van de schuldeiser beschikt de gerechtsdeurwaarder over een speciaal pressiemiddel om betaling af te dwingen: de beslaglegging. Beslaglegging houdt in dat op bezittingen zoals (on)roerende zaken en inkomen (tijdelijk) beslag wordt gelegd. De debiteur kan dan niet over deze zaken beschikken totdat er een betaling volgt of een betalingsregeling plaatsvindt met de schuldeiser.

Beschrijf uw situatie en vergelijk incassobureausGerechtsdeurwaarder