Non-recourse factoring

Wat is non-recourse factoring?

Heeft u vaak rekeningen open staan waarvan het onzeker is of deze zullen worden betaald? Dan kan non-recourse factoring een oplossing voor u zijn. Non-recourse factoring betekent dat uw lopende rekeningen worden opgekocht door een externe partij, zonder financieel risico voor u bij het uitblijven van een betaling. De factormaatschappij koopt immers uw uitstaande factuur op. Wanneer u voor non-recourse factoring kiest dient u wel rekening te houden met een hoger tarief per factuur (de factor fee).

Beschrijf uw situatie en vergelijk incassobureausNon-recourse factoring