Recourse factoring

Wat is recourse factoring?

Wanneer u niet het risico wilt lopen dat uw rekeningen niet geïnd kunnen worden, kunt u gebruikmaken van één van de vormen van factoring. Recourse factoring is een vorm van kredietverzekering waarbij u zich ervan verzekert dat u kunt beschikken over het geld van uw uitstaande rekeningen. Bij deze variant van factoring deelt u het risico op een uitblijvende betaling met de factormaatschappij.

Uw rekening wordt in eerste instantie voorgeschoten voor een bepaald percentage (vaak varieert dit percentage tussen de 70% en 90%). Wordt uw rekening vervolgens betaald, dan ontvangt u het resterende bedrag minus de bijdrage voor de factormaatschappij: de zogenaamde 'factor fee' die u betaalt als tegenprestatie.

Beschrijf uw situatie en vergelijk incassobureausGedeeld risico

Recourse factoring is de meest voorkomende variant van factoring. Bij recourse factoring draagt u mee in het risico. Dat heeft als consequentie dat uw rekening teruggekocht moet worden van de factoringpartner op het moment dat deze niet kan worden geïnd binnen een vastgestelde termijn. Daar staat tegenover dat de kosten voor recourse factoring lager zijn dan bij de risicoloze vorm, genaamd non-recourse factoring.

De aanbieders van factoring verschillen onderling in prijs en werkwijze. U doet er daarom goed aan offertes te vergelijken. Op deze pagina kunt u kosteloos tot vier offertes van factoringaanbieders opvragen. Beschrijf uw situatie zo nauwkeurig mogelijk. Des te beter zullen de ontvangen offertes aansluiten op uw situatie.

Recourse factoring